Ubicación

Módulo B
2º andar, dereita, dereita

Despacho 61


Facultade de Ciencias da Educación
Campus Vida
Universidade de Santiago de Compostela


Ver a localización do Servizo de Recursos Psicopedagóxicos nun mapa máis grande