Fichas de préstamo

Podedes descargar, imprimir e cubrir xa as fichas que correspondan para traer ao SRP cando veñades solicitar o préstamo dun recurso:

Se o desexades tamén podedes solicitar a adquisición de novos recursos psicopedagóxicos. As solicitudes serán estudadas e adquiridas, na meida do posible: