Persoal

 Curso 2017-2018:

   Profesora Cristina Ceinos Sanz

   Profesora Elena Fernández Rey

   Profesor Miguel A. Nogueira Pérez

   Profesora Ana I. Couce Santalla (membro do Grupo DIOEP-USC)